Musiikin historian verkkosivusto Muhi on uudistunut

Sibelius-Akatemian asiantuntijoiden alunperin opiskelijoiden oppimateriaaliksi koottu sivusto on laajentunut ja täydentyy edelleen.

Vuonna 2006 musiikin historian kurssien opintoaineistoksi kehitetty musiikin historian verkkosivusto Muhi on uudistunut. Sivuston käyttöliittymä on uusittu ja samalla sen artikkeleja muokattu ja täydennetty. Sivusto käsittelee musiikin ilmiöitä laaja-alaisesti useista viitekehyksistä ja palvelee kaikkia musiikista kiinnostuneita. Muhissa on artikkeleja musiikin historian lisäksi useilta erilaisilta musiikkielämän osa-alueilta musiikinfilosofiasta musiikkimaantieteeseen, musiikin tekijöihin, instrumentteihin ja musiikinlajeihin, sävellystyyleihin ja instrumentteihin liittyen.

Osoitteessa muhi.uniarts.fi julkaistu uudistettu sivusto sisältää kaiken aikaisemman aineiston ja runsaasti uutta. Tietokantaa päivitetään ja täydennetään jatkuvasti, ja uusimmat artikkelit näkyvät etusivulla.

Vaikka yhtä yhtenäistä käsitystä musiikin historiasta ei voidakaan muodostaa, usein historiaa kirjoitetaan kansallisesta näkökulmasta käsin. Tästä on Muhissa pyritty eroon, ja sivustolla musiikin historian tarkastelu ulottuu perinteistä klassikkojen kaanonia syvemmälle. Huomiota saavat myös varjoon jääneet mestarit kansallisuuteen ja sukupuoleen katsomatta. Aineiston valinnassa on esteettisten arvojen lisäksi huomioitu musiikin historiallinen, dokumentaarinen, kasvatuksellinen, moraalinen, uskonnollinen, filosofinen, terapeuttinen, yhteiskunnallinen, propagandistinen, viihteellinen ja käyttöarvo.

Muhin alkuperä on Sibelius-Akatemian opettajien tuottamassa luento- ja artikkeliaineistossa. Nyt julkaistavassa uudistetussa verkkosivustossa artikkelien määrä on liki 600 ja kasvaa jatkuvasti. Sivuston on tuottanut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä.

Veijo Murtomäki
Päätoimittaja

siba.muhi.info@uniarts.fi