Executive Group and Rectors

The rector manages the university’s operational activities with support from the Executive Group. Members of the Executive Group include e.g. the rector, vice rectors and deans.

Taideyliopiston rehtori on musiikin tohtori Jari Perkiömäki. Hän aloitti viisivuotisen kautensa 1.12.2015.

Rehtorin tukena toimii johtoryhmä, joka on linjaava ja keskusteleva elin, jonka jäsenet tekevät päätöksiä toimivaltuuksiensa puitteissa.

Johtoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi koulutuksesta vastaava vararehtori Lauri Väkevä, tutkimuksesta vastaava vararehtori Jaana Erkkilä-Hill, Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén, Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka, Kuvataideakatemian dekaanin sijainen Johanna Vakkari, HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto, talousjohtaja Tiina Laino-Asikainen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson sekä lakimies Annakaisa Koskimäki.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori ja sihteerinä Annakaisa Koskimäki.

Tutustu alla johtoryhmän akateemisten jäsenten esittelyihin.

Contact information

annakaisa.koskimaki@uniarts.fi

Puh. (vaihde) 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto