Koreografian maisteriohjelma

Koreografian maisteriohjelmassa kehityt omaääniseksi taiteilijaksi vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan ja sen muuttuviin käsityksiin taiteesta.

Vaaleanpunaiseksi maalattu henkilö makaa kasvot alaspäin lattialla.

Miksi meille?

Koreografian maisteriohjelman opinnot koostuvat kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista, joissa kehityt itsenäiseksi taiteilijaksi. Pääset myös kehittämään kriittistä tietoisuuttasi ja ymmärrystä nykykoreografian käytännöistä ja strategioista sekä taiteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksellisesta suhteesta.

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtava koulutus koreografian maisteriohjelmassa on kaksivuotinen. Opinnot (120 op) koostuvat koreografian teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, viitekehysopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä. Opinnoissa keskitytään nykykoreografian keskeisiin kysymyksiin ja menetelmiin, koreografian ja nykyesityksen historiaan ja teoriaperustaan sekä taiteilijan toimintamahdollisuuksiin ja toimintakenttään. Suuressa roolissa ovat taiteelliset projektit ja yhteistyö muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Opintojen lähtökohtana on historiatietoinen, mutta kriittinen, avoin ja tutkimuksellinen suhde koreografiaan. Opiskelijalle ohjelma tarjoaa monipuolisen, taiteelliseen kehittymiseen, dialogisuuteen ja yhteistyöhön kannustavan oppimisympäristön, jossa nykykoreografian menetelmälliset ja teoreettiset kysymykset integroituvat taiteelliseen työskentelyyn.

Yhteistyö

Koreografian maisteriohjelma tekee monin tavoin yhteistyötä Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään nykytanssin ammattikentän kanssa esimerkiksi taiteilijavierailujen ja opiskelijamentoroinnin muodossa.

Kansainvälisyys

Nykykoreografin työ on luonteeltaan kansainvälistä ja siksi toimimme aktiivisesti kansainvälisten kumppanuuksien ja opintoyhteistyön alueilla. Opiskelijaryhmät pääsevät vierailemaan eurooppalaisissa tapahtumissa sekä muissa alan korkeakouluissa. Ohjelman opettajina vierailee vuosittain useita kansainvälisellä tanssin kentällä vaikuttavia taiteilijoita.

Taiteelliset projektit

Koreografian maisteriohjelma tarjoaa poikkeuksellisen hyvät olosuhteet opiskelijan taiteelliselle toiminnalle. Käytössä ovat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esitystilat ja palvelut.

Tutkintovaatimuksiin kuuluu neljä taiteellista projektia. Niiden yleisinä tavoitteina on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaista, luovaa ja jäsentynyttä käsitystä koreografian moniulotteisuudesta taiteena.

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan huippuosaajia niin Suomesta kuin ulkomailta.

Katso koulutusohjelmassa aiemmin vierailleet opettajat

Katso tämän koulutusohjelman opettajat (tulossa joulukuussa)

Hakeminen

Koreografian maisteriohjelmaan järjestetään haku joka toinen vuosi. Ei hakua keväällä 2020. 

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ja valmiudet esimerkiksi tanssitaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa tanssin alan tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Tutustu meillä tehtävään tutkimukseen ja julkaisuihin:

Tutustu opiskelun arkeen

Tutustu Teatterikorkeakoulun koreografian yhteisöön ja lue koulutusohjelman pitämää Koreoblogia, joka on avoin keskustelun ja jakamisen paikka kaikille koreografiasta kiinnostuneille. Selaa koreografian koulutukseen liittyviä uutisia ja tapahtumia.

Lue lisää koreografian koulutusohjelmasta