Utbildningsutbud

Hitta den rätta kursen för dig från Konstuniversitetets breda utbud.

Kandidat- och magisterexamen

Ackordeon (huvudinstrument)
Arts Management (magisterprogram)
Bildkonst (utbildningsprogram)
Blåsinstrument (huvudinstrument)
Danskonst (kandidatprogram)
Danspedagogik (magisterprogram)
Dirigering (utbildningsprogram)
Dramaturgi och skrivande av pjäser (utbildningsprogram)
Folkmusik (utbildningsprogram)
Fortepiano (huvudinstrument)
Gitarr (huvudinstrument)
Global Music (utbildningsprogram)
Harpa (huvudinstrument)
Jazzinstrument eller -sång (huvudämne)
Jazzkomposition (huvudämne)
Kammarmusik för piano och lieder (magisterprogram)
Kantele (huvudinstrument)
Komposition (huvudämne)
Konstnärling framställning i dans (magisterprogram)
Koreografi (magisterprogram)
Korrepetition (huvudämne)
Kyrkomusik (utbildningsprogram)
Live Art and Performance Studies (magisterprogram)
Ljuddesign (utbildningsprogram)
Ljusdesign (utbildningsprogram)
Musikpedagogik (utbildningsprogram)
Musikteknologi (utbildningsprogram)
Musikteori (huvudämne)
Nordic Master in Folk Music (magisterprogram)
Nordic Master in Jazz (magisterprogram)
Operautbildning (magisterprogram)
Orgel (huvudämne)
Piano (huvudinstrument)
Praxis (magisterprogram)
Regi (utbildningsprogram)
Skrivande (magisterprogram)
Skådespelarkonst (utbildningsprogram)
Skådespelarkonst på svenska (utbildningsprogram)
Slaginstrument (huvudinstrument)
Stråkar (huvudinstrument)
Sångkonst (huvudämne)
Teaterpedagogik (magisterprogram)
Tidig musik (huvudämne)

Doktorandutbildning

Doktorandprogram i bildkonst
Doktorandprogram i musik
Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom scenkonst

Kontinuerligt lärande

Innehåller uppdateras inom kort.