Examensfordringar för Doktorandprogrammet i bildkonst

Doktorstudier främjar konstnärsforskarens förmåga att utveckla sitt kunnande som konstnär, forskare, pedagog och sakkunnig.