Sök till Nordic Master in Folk Music (NoFo) -magisterprogrammet

Urvalsguiden för den 2,5-åriga Nordic Master in Folk Music -magisterutbildningen.

UTBILDNINGEN ÄR ENGELSKSPRÅKIG.

Se urvalskriterierna i den engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till engelska).