Global music (utbildningsprogram)

Låt dig inspireras av den kulturella mångfalden och bli en mångkunnig och visionär musiker och pedagog under ledning av lärare i toppklass.

Opiskelijoita esiintymässä konsertissa

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! Utveckla de kulturöverskridande färdigheter som är centrala i musikvärlden och bredda din förståelse för olika musikstilar och spela musik i olika traditioner och från olika kulturella bakgrunder tillsammans med blivande musiker. Särskilt fokus ligger på improvisation och att uppleva musiken i kroppen. 

Utbildningens innehåll och mål

Studierna omfattar både individuell undervisning och gruppundervisning. Som en del av studierna bildar du och dina medstuderande en gränsöverskridande ensemble och utökar din portfolio med nya verk skapade genom samarbete och framträdanden. I utbildningen ingår även ämnen som är viktiga för en yrkesmusiker som musikledning, projektledning, entreprenörskap och tillämpad forskning.

Du kan skräddarsy ditt schema och välja bland tillvalskurserna efter eget tycke och smak. Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet. 

Lärare

Lärare på utbildningen är Sibelius-Akademins egna experter inom olika områden och gästande pedagoger och artister.

Se lärarna inom detta utbildningsprogram (uppdateras i december)

Antagning

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.