Välkommen till betaversionen av Konstuniversitetets webbsida. Här hittar du information om vårt utbildningsutbud och antagning. I andra ärenden styrs du tillbaka till den gamla webbsidan. Tack för ditt tålamod!

Kammarmusik för piano och lieder (magisterprogram)

På vårt ledande magisterprogram i kammarmusik för piano och lieder fördjupar du dig i att arbeta tillsammans med en sångare eller kammarmusikensemble.

Mies hymyilee pianon ääressä

Varför hos oss?

Studera till pianist med specialinriktning mot lieder och kammarmusik på ett av världens främsta scenkonstuniversitet. Efter magisterexamen behärskar du en krävande pianoteknik och de centrala västerländska musikaliska stilarna för piano. Den förbereder dig för att kunna arbeta som professionell kammarmusiker och liedpianist men också för att uppträda som pianosolist.

Utbildningens innehåll och mål

Huvudämnesstudierna omfattar kammarmusik, lieder och piano. Vidare ingår i magisterexamen teoretiska studier och informationssökning samt litteratur- och tillvalsstudier. Magisterexamen avslutas med ett lärdomsprov bestående av två konserter. En av konserterna ska betona kammarmusik, den andra lieder. Vidare ska du utforma programtexterna för konserterna.

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Lärare

Våra lärare är experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Se lärarna inom detta utbildningsprogram (uppdateras i december)

Antagning

I urvalsprovet betonas förutom solistiskt pianospel färdigheter i kammarmusik, lieder och prima vista. Man kan inte söka till utbildningen om man har avlagt magisterexamen med piano som huvudämne på Sibelius-Akademin.

Konstuniversitetet är bland de mest populära i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.