Välkommen till betaversionen av Konstuniversitetets webbsida. Här hittar du information om vårt utbildningsutbud och antagning. I andra ärenden styrs du tillbaka till den gamla webbsidan. Tack för ditt tålamod!

Musikteori (huvudämne)

Skaffa dig gedigna kunskaper för att arbeta med krävande uppgifter som musikexpert.

Tietokone, kuulokkeet ja paperisilppua pöydällä

Varför hos oss?

Du får gedigna kunskaper i musik som gör att du kan arbeta med krävande uppgifter som expert på ett av världens bästa scenkonstuniversitet. Studierna förbereder dig för att kunna delta i debatten inom musikgemenskapen och i övriga samhället. Musikteoretikerna arbetar som musikexperter och i krävande uppgifter inom musikpedagogiken som lärare, redaktörer, forskare och musiker.

Utbildningens innehåll och mål

Kärnan i utbildningen i musikteori består av satslära, musikanalys, instrumentation och instrumentstudier. På kandidatnivå ingår vidare gehör och musikhistoria i dina studier. På magisternivå fördjupar du dig i musikforskning och i studier som fördjupar dina kunskaper i ditt forskningsämne.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass. Flera av våra lärare är också välkända forskare.

Se lärarna inom detta utbildningsprogram (uppdateras i december)

Antagning

De som söker till komposition och musikteori som huvudämne bedöms i olika urvalsgrupper. Den sökande kan samma år söka till båda huvudämnena. Utbildningens nivå förutsätter bättre grundkunskaper i musikteori och gehör samt bred kännedom om västerländsk konstmusik än för Sibelius-Akademins övriga utbildningsprogram. De som söker till komposition som huvudämne förutsätts också ha en skapande musikbegåvning.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studera genom att söka in på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga doktorsexamen som påbyggnadsstudier.