Praxis-magisterprogrammet

Praxis-programmet ger förståelse för verksamheten och drivkrafterna inom konstvärlden och förbereder för aktivt agentskap på konstfältet.

kuvataiteen maisterin opiskelija valmistelee näyttelyä

Varför hos oss?

På Praxis utvecklas du till proffs inom presentationspraxis och hittar din egen röst på konstfältet. Du lär dig förstå verksamheten inom konstvärlden och dess relation till samhället. Rollerna som konstförmedlare, kurator och konstnär förenas hos dig i arbetet med offentlig presentation av konst. 

Utbildningens innehåll och mål

Magisterstudierna utvecklar den studerandes sätt att tänka om presentation och förmedling av konst i relation till samhället. Målet är att skapa förståelse för verksamheten och drivkrafterna inom konstvärlden och förbereda för aktivt agentskap på konstfältet. 

Praxis-studierna ger grundläggande kunskaper i såväl konstteori och konstfilosofi som praxis inom offentlig presentation av konst. De studerande utbildas tillsammans med konststuderande och Praxis-studierna erbjuder en möjlighet att arbeta tillsammans med konstnärer i olika offentliga konstsammanhang, till exempel i utställningslokaler och offentliga rum, med kataloger och i digital miljö.

Presentationspraxis och rumslighet

Praxis-undervisningen är nära kopplad till undervisningen i rumslighet och utställningspraxis på Bildkonstakademin, där man arbetar kontextuellt med konstpresentation och konstupplevelser ur ett brett kognitivt, socialt och samhälleligt perspektiv.

Proffs inom konstfältet

Praxis utbildar konstproffs som kan utnyttja sina färdigheter och kunskaper på ett kritiskt och insiktsfullt sätt inom olika konstrelaterade yrken. 

Efter examen kan du arbeta inom bildkonst, till exempel som kurator, konstnär, skribent, pedagog, forskare, med expert- och utvecklingsuppgifter, med samhällsuppdrag, fylla olika roller i tvärkonstnärliga produktioner, eller arbeta som företagare/entreprenör.

Lärare

Bildkonstakademins lärare är meriterade konstnärer och experter inom olika konstområden och aktivt verksamma på det internationella konstfältet. Undervisningen som ges av de ordinarie lärarna kompletteras av gästande finländska och utländska timlärare med expertkunskaper. Gästlärarna leder tematiska workshopar och specialkurser och deras undervisning ger de studerande möjlighet att bredda sina tekniska kunskaper. De fungerar också som handledare för lärdomsprovet, experter och granskare.

På Bildkonstakademin betonas den individuell undervisningen i den studerandes ateljé samt i gemensamma studior och arbetsrum. Du får en egen ansvarig lärare, som noggrant följer hur dina studier framskrider.

Genom sitt kunnande och professionella nätverk gör lärarkåren som helhet de studerande förtrogna med den inhemska och internationella bildkonstvärlden och ger dem en gedigen grund för att verka som professionella konstnärer.

Här kan du se lärarna inom detta utbildningsprogram

Antagning

De som är intresserade av Praxis-magisterprogrammet i konst och presentation – söker genom ett separat magisterurvalsförfarande till det tvååriga programmet som leder till magisterexamen i bildkonst.

Programmet kan sökas av personer som har avlagt lägre högskoleexamen eller motsvarande. Programmet omfattar 120 studiepoäng. 

Nya studerande tas in på programmet vartannat år.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i bildkonst. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Utbildningsprogram

Praxis-magisterprogrammet

Målexamen

Magisterexamen i bildkonst

Enhet

Bildkonstakademin

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande från länder utanför EU och EES 5000 €. Läs mer om läsårsavgiften.

Nästa ansökningstid

Nya studerande tas in på programmet vartannat år.

Ansvarsperson

Anna-Kaisa Rastenberger
professor